BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

MilieuMaximalisatieMethode

De MilieuMaximalisatieMethode is een stedenbouwkundige ontwerpmethode waarbij milieuthema’s in een vroeg stadium van de planvorming expliciet en structurerend worden ingezet. De methode helpt te analyseren welke specifieke mogelijkheden voor het milieu in een gebied aanwezig zijn en verheldert de ecologische structuren. Hierdoor is in het uiteindelijke ontwerp herkenbaar hoe verschillende afwegingen gemaakt zijn.

De MilieuMaximalisatieMethode kent vier fasen. In de eerste fase, de inventarisatiefase, worden verschillende locatieaspecten en het programma van eisen geïnventariseerd. De tweede fase is de maximalisatiefase, waarin voor elk afzonderlijk milieuthema wordt nagegaan hoe het thema maximaal tot zijn recht kan komen. In de optimalisatie- en integratiefase worden de verschillende milieuthema’s gecombineerd tot één onderlegger voor de stedenbouwkundige structuur.

De MilieuMaximalisatieMethode is in te zetten bij zowel nieuwbouw als herstructurering en is toepasbaar voor zowel voor woningbouwprojecten als voor bedrijventerreinen.

Deze ontwerpmethode is door BOOM onder andere toegepast bij de woningbouwlocatie DE Wijk in Tilburg en bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis.

De MilieuMaximalisatieMethode is ontwikkeld door prof. ir. C.A.J. Duijvestein.

- - -

MilieuMaximalisatieMethode

De MilieuMaximalisatieMethode is een stedenbouwkundige ontwerpmethode waarbij milieuthema’s in een vroeg stadium van de planvorming expliciet en structurerend worden ingezet. De methode helpt te analyseren welke specifieke mogelijkheden voor het milieu in een gebied aanwezig zijn en verheldert de ecologische structuren. Hierdoor is in het uiteindelijke ontwerp herkenbaar hoe verschillende afwegingen gemaakt zijn.

De MilieuMaximalisatieMethode kent vier fasen. In de eerste fase, de inventarisatiefase, worden verschillende locatieaspecten en het programma van eisen geïnventariseerd. De tweede fase is de maximalisatiefase, waarin voor elk afzonderlijk milieuthema wordt nagegaan hoe het thema maximaal tot zijn recht kan komen. In de optimalisatie- en integratiefase worden de verschillende milieuthema’s gecombineerd tot één onderlegger voor de stedenbouwkundige structuur.

De MilieuMaximalisatieMethode is in te zetten bij zowel nieuwbouw als herstructurering en is toepasbaar voor zowel voor woningbouwprojecten als voor bedrijventerreinen.

Deze ontwerpmethode is door BOOM onder andere toegepast bij de woningbouwlocatie DE Wijk in Tilburg en bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis.

De MilieuMaximalisatieMethode is ontwikkeld door prof. ir. C.A.J. Duijvestein.