BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

DCBA-methode

De DCBA-methode is een classificatiemodel voor allerlei verschillende duurzaam bouwen-maatregelen. Materialen, ideeën en maatregelen zijn ingedeeld in vier verschillende ambitieniveaus:

D: De normale situatie
C: Corrigeer normaal gebruik
B: Beperk schade tot het minimum
A: Autonoom; de meest gunstige milieu-situatie

Deze methode kan tijdens het gehele bouwproces ingezet worden. Bijvoorbeeld als discussie-instrument tussen verschillende betrokkenen aan het begin van proces of om na afloop het ontwerp aan de afgesproken ambities te toetsen.

De DCBA-methode is door BOOM ontwikkeld bij het initiatief van de eerste duurzaam gebouwde wijk Ecolonia in Alphen aan den Rijn in 1993.

- - -

DCBA-methode

De DCBA-methode is een classificatiemodel voor allerlei verschillende duurzaam bouwen-maatregelen. Materialen, ideeën en maatregelen zijn ingedeeld in vier verschillende ambitieniveaus:

D: De normale situatie
C: Corrigeer normaal gebruik
B: Beperk schade tot het minimum
A: Autonoom; de meest gunstige milieu-situatie

Deze methode kan tijdens het gehele bouwproces ingezet worden. Bijvoorbeeld als discussie-instrument tussen verschillende betrokkenen aan het begin van proces of om na afloop het ontwerp aan de afgesproken ambities te toetsen.

De DCBA-methode is door BOOM ontwikkeld bij het initiatief van de eerste duurzaam gebouwde wijk Ecolonia in Alphen aan den Rijn in 1993.