BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Energiescans en -visies

Energievisies

BOOM heeft de afgelopen jaren voor diverse locaties een energievisie opgesteld. Hierin worden verschillende energieconcepten die geschikt zijn voor een locatie vergeleken. Beoordeling vindt onder andere plaats op basis van energiebesparing, benodigde investeringen en woonlasten, ruimtelijke en visuele implicaties, inzet van duurzame energie, uitvoeringsaspecten, betrouwbaarheid, toekomstwaarde en het enthousiasme van de betrokken partijen.

Energiescans

Zoals energievisies gericht zijn op locaties (buurt, wijk en gemeente), zijn energiescans gericht op woning- en gebouwniveau. BOOM heeft voor diverse opdrachtgevers scans gemaakt over mogelijkheden voor energiebesparing, efficiëntie verbetering van installaties, alternatieve installaties in samenhang met afgiftesystemen, warmte-isolatie, regelingen en gemak voor de gebruikers. Daarbij ook indicaties van de benodige investeringen en toekomstig energieverbruik.

Referentieprojecten:

  • Energieadvies-aan-huis, meer dan Maatwerk
  • Energievisie Stadspark Oranje Nassau – gemeente Heerlen
  • Energiescan bestaande gebouwen
  • Haalbaarheidsstudies bestaande bouw
  • Duboscan bestaand vastgoed Amsterdam →

- - -

Energiescans en -visies

Energievisies

BOOM heeft de afgelopen jaren voor diverse locaties een energievisie opgesteld. Hierin worden verschillende energieconcepten die geschikt zijn voor een locatie vergeleken. Beoordeling vindt onder andere plaats op basis van energiebesparing, benodigde investeringen en woonlasten, ruimtelijke en visuele implicaties, inzet van duurzame energie, uitvoeringsaspecten, betrouwbaarheid, toekomstwaarde en het enthousiasme van de betrokken partijen.

Energiescans

Zoals energievisies gericht zijn op locaties (buurt, wijk en gemeente), zijn energiescans gericht op woning- en gebouwniveau. BOOM heeft voor diverse opdrachtgevers scans gemaakt over mogelijkheden voor energiebesparing, efficiëntie verbetering van installaties, alternatieve installaties in samenhang met afgiftesystemen, warmte-isolatie, regelingen en gemak voor de gebruikers. Daarbij ook indicaties van de benodige investeringen en toekomstig energieverbruik.

Referentieprojecten:

  • Energieadvies-aan-huis, meer dan Maatwerk
  • Energievisie Stadspark Oranje Nassau – gemeente Heerlen
  • Energiescan bestaande gebouwen
  • Haalbaarheidsstudies bestaande bouw
  • Duboscan bestaand vastgoed Amsterdam →