BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Haalbaarheidsstudies

BOOM ziet bij het ontwerpen duurzaamheid als inspiratie voor nieuwe vormgeving. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit tijdens het planproces, van stedenbouwkundig ontwerp tot woningontwerp, is ons uitgangspunt.
Vaak neemt BOOM als dubo-adviseur deel aan prijsvragen of neemt deel in ontwerpteams voor stedenbouwkundige, bouwkundige of installatietechnische opgaven.
Het interdisciplinaire karakter van het planproces staat hierbij altijd voorop.

Referentieprojecten (zie de downloads aldaar):

- - -

Haalbaarheidsstudies

BOOM ziet bij het ontwerpen duurzaamheid als inspiratie voor nieuwe vormgeving. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit tijdens het planproces, van stedenbouwkundig ontwerp tot woningontwerp, is ons uitgangspunt.
Vaak neemt BOOM als dubo-adviseur deel aan prijsvragen of neemt deel in ontwerpteams voor stedenbouwkundige, bouwkundige of installatietechnische opgaven.
Het interdisciplinaire karakter van het planproces staat hierbij altijd voorop.

Referentieprojecten (zie de downloads aldaar):