BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Milieu-tetraëder

Het begrip Duurzaam Bouwen werd in 1989 door het ministerie van VROM geïntroduceerd in het Nationale Milieubeleidsplan plus. Duurzaam Bouwen is afgeleid van het begrip Duurzame Ontwikkeling.


Duurzame Ontwikkeling is een combinatie van Sociale kwaliteit, Ecologische kwaliteit en Economische kwaliteit, of korter gezegd People, Planet en Profit, ook wel triple P genoemd. Tijdens de Wereldtop in Johannesburg in augustus 2002, is Profit vervangen door Prosperity.

Voor duurzaam bouwen wordt aan dit model een vierde P toegevoegd: Project. Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit gerelateerd aan de drie andere kwaliteiten. Dit “4P model, de tetraëder van duurzaam bouwen”, geeft daarmee goede handvatten om gehele werkveld van duurzaam bouwen te beschrijven en hanteerbaar te maken.

De milieu-tetraëder is ontwikkeld door prof. ir. C.A.J. Duijvestein.

- - -

Milieu-tetraëder

Het begrip Duurzaam Bouwen werd in 1989 door het ministerie van VROM geïntroduceerd in het Nationale Milieubeleidsplan plus. Duurzaam Bouwen is afgeleid van het begrip Duurzame Ontwikkeling.


Duurzame Ontwikkeling is een combinatie van Sociale kwaliteit, Ecologische kwaliteit en Economische kwaliteit, of korter gezegd People, Planet en Profit, ook wel triple P genoemd. Tijdens de Wereldtop in Johannesburg in augustus 2002, is Profit vervangen door Prosperity.

Voor duurzaam bouwen wordt aan dit model een vierde P toegevoegd: Project. Daarmee wordt de ruimtelijke kwaliteit gerelateerd aan de drie andere kwaliteiten. Dit “4P model, de tetraëder van duurzaam bouwen”, geeft daarmee goede handvatten om gehele werkveld van duurzaam bouwen te beschrijven en hanteerbaar te maken.

De milieu-tetraëder is ontwikkeld door prof. ir. C.A.J. Duijvestein.