BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Bottom-up kansenverkenning energietransitie in Baarn

Kansenverkenning energietransitie Baarn

Een bronnet (warmtenet met zeer lage watertemperatuur) met WKO waarbij je met een warmtepomp op woningniveau of per groepje woningen het water op de benodigde temperatuur brengt, bleek een zeer interessante oplossing te zijn. Met aqua-thermie of met PVT panelen zou je de WKO bronnen kunnen regenereren zodat ze in de winter voldoende op temperatuur blijven van zo’n 15 graden. Storende buitenunits van warmtepompen of individuele bodemlussen zijn dan niet meer nodig.

In de Staatsliedenwijk is een zwembad gesitueerd dat met 200.000 m3 gas een grootverbruiker is. Door hier meteen al PVT panelen aan te brengen zou zo’n 60.000 m3 gas bespaard kunnen worden. In combinatie met een bronnet zou in de toekomst het zwembad zelfs energieneutraal kunnen worden.

Deze oplossingen zijn bedacht en uitgewerkt door in overleg met de stakeholders goed te kijken wat op de betreffende plek mogelijk is. Top down waren deze oplossingen niet in beeld gekomen terwijl ze juist heel interessant zijn en op draagvlak kunnen rekenen. De praktische insteek leverde ook al meteen resultaten op.

Ook geïnteresseerd in een dergelijke kansenverkenning voor uw wijk, dorp of stad, neem dan contact op met Ad Hoogers.

- - -

Bottom-up kansenverkenning energietransitie in Baarn

Een bronnet (warmtenet met zeer lage watertemperatuur) met WKO waarbij je met een warmtepomp op woningniveau of per groepje woningen het water op de benodigde temperatuur brengt, bleek een zeer interessante oplossing te zijn. Met aqua-thermie of met PVT panelen zou je de WKO bronnen kunnen regenereren zodat ze in de winter voldoende op temperatuur blijven van zo’n 15 graden. Storende buitenunits van warmtepompen of individuele bodemlussen zijn dan niet meer nodig.

In de Staatsliedenwijk is een zwembad gesitueerd dat met 200.000 m3 gas een grootverbruiker is. Door hier meteen al PVT panelen aan te brengen zou zo’n 60.000 m3 gas bespaard kunnen worden. In combinatie met een bronnet zou in de toekomst het zwembad zelfs energieneutraal kunnen worden.

Deze oplossingen zijn bedacht en uitgewerkt door in overleg met de stakeholders goed te kijken wat op de betreffende plek mogelijk is. Top down waren deze oplossingen niet in beeld gekomen terwijl ze juist heel interessant zijn en op draagvlak kunnen rekenen. De praktische insteek leverde ook al meteen resultaten op.

Ook geïnteresseerd in een dergelijke kansenverkenning voor uw wijk, dorp of stad, neem dan contact op met Ad Hoogers.