BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Energietransitie Meerssen

BOOM adviseerde de gemeente over de lokale mogelijkheden van duurzaam gas, regionale restwarmte, lokale warmtenetten en individuele oplossingen.

Daarbij is vanzelfsprekend gekeken naar CO2-effecten en verbruikers- en investeringskosten.  Ook is er aandacht voor het toekomstperspectief en de ruimtelijke inpassing van maatregelen. Verder wordt er een realistische visie gegeven op de ontwikkeling van de isolatiegraad van woningen en gebouwen en de gevolgen voor het elektriciteitsnet van omschreven installatieconcepten.

- - -

Energietransitie Meerssen

BOOM adviseerde de gemeente over de lokale mogelijkheden van duurzaam gas, regionale restwarmte, lokale warmtenetten en individuele oplossingen.

Daarbij is vanzelfsprekend gekeken naar CO2-effecten en verbruikers- en investeringskosten.  Ook is er aandacht voor het toekomstperspectief en de ruimtelijke inpassing van maatregelen. Verder wordt er een realistische visie gegeven op de ontwikkeling van de isolatiegraad van woningen en gebouwen en de gevolgen voor het elektriciteitsnet van omschreven installatieconcepten.