BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Update Energievademecum

van referentie tot nul-op-de-meter-woning

Het Energievademecum is geactualiseerd. Zie het Energievademecum 2020 op klimapedia.nl. De nieuwste ontwikkelingen voor energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen komen aan bod. Er is veel aandacht voor de nieuwe energie-eisen volgens BENG (NTA 8800). Daarnaast is het vervallen van de aansluitplicht op het aardgasnet van nieuwbouwwoningen op diverse plekken in het Vademecum verwerkt.

De nadruk ligt op energiebesparing, gebruik van duurzame energie en efficiënte installaties; dit alles in samenhang met het bouwkundige ontwerp, comfort en gezondheid. Het Vademecum geeft ook aanwijzingen voor uitvoering, beheer en bewonerszaken.

Doelgroep: met name architecten, opdrachtgevers en beoordelende instanties, maar ook studenten, installateurs en aannemers.

BOOM voerde de actualisatie uit in samenwerking met DGMR in opdracht van Klimapedia en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

- - -

Update Energievademecum

Het Energievademecum is geactualiseerd. Zie het Energievademecum 2020 op klimapedia.nl. De nieuwste ontwikkelingen voor energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen komen aan bod. Er is veel aandacht voor de nieuwe energie-eisen volgens BENG (NTA 8800). Daarnaast is het vervallen van de aansluitplicht op het aardgasnet van nieuwbouwwoningen op diverse plekken in het Vademecum verwerkt.

De nadruk ligt op energiebesparing, gebruik van duurzame energie en efficiënte installaties; dit alles in samenhang met het bouwkundige ontwerp, comfort en gezondheid. Het Vademecum geeft ook aanwijzingen voor uitvoering, beheer en bewonerszaken.

Doelgroep: met name architecten, opdrachtgevers en beoordelende instanties, maar ook studenten, installateurs en aannemers.

BOOM voerde de actualisatie uit in samenwerking met DGMR in opdracht van Klimapedia en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).