BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Projectbegeleiding

BOOM begeleidt diverse opdrachtgevers op het gebied van duurzaam bouwen. Naast de inhoudelijke inbreng, leggen we veel nadruk op het planproces. Integraal ontwerpen en integraal adviseren staan daarbij hoog in het vaandel.

Ons werkveld varieert, afhankelijk van de bouwfase waarin een project zich bevindt. Tijdens de initiatieffase maken wij vaak beleidsrapportages, verzorgen workshops, stellen gezamenlijk milieu-ambities van een gebied vast of ontwikkelen wij nieuwe visies, concepten en ideeën. Bij het opstellen van het programma van eisen en de uitwerkings-fase doen wij regelmatig ontwerpvoorstellen of maken wij deelontwerpen.

De schaalniveaus waarop wij adviseren variëren van bouwdetail t/m stedenbouwkundigplan.

Referentieprojecten (zie de downloads in de kolom hiernaast):

 • Energieconcept 2 MW project Schalkwijk – gemeente Haarlem
 • Plinthos Milieucentrum – gemeente Schinne
 • Duurzame herontwikkeling watertoren in Bussum
 • Energieconcept Lupinehof — gemeente Landgraaf
 • kantoor Rabobank – gemeente Pey-Echt
 • Ontwikkelen en begeleiden duurzaamheidsconcept gemeentekantoor Beheer Openbare Ruimte– gemeente Venlo
 • Crematorium Iepenhof in Delft
- - -

Projectbegeleiding

BOOM begeleidt diverse opdrachtgevers op het gebied van duurzaam bouwen. Naast de inhoudelijke inbreng, leggen we veel nadruk op het planproces. Integraal ontwerpen en integraal adviseren staan daarbij hoog in het vaandel.

Ons werkveld varieert, afhankelijk van de bouwfase waarin een project zich bevindt. Tijdens de initiatieffase maken wij vaak beleidsrapportages, verzorgen workshops, stellen gezamenlijk milieu-ambities van een gebied vast of ontwikkelen wij nieuwe visies, concepten en ideeën. Bij het opstellen van het programma van eisen en de uitwerkings-fase doen wij regelmatig ontwerpvoorstellen of maken wij deelontwerpen.

De schaalniveaus waarop wij adviseren variëren van bouwdetail t/m stedenbouwkundigplan.

Referentieprojecten (zie de downloads in de kolom hiernaast):

 • Energieconcept 2 MW project Schalkwijk – gemeente Haarlem
 • Plinthos Milieucentrum – gemeente Schinne
 • Duurzame herontwikkeling watertoren in Bussum
 • Energieconcept Lupinehof — gemeente Landgraaf
 • kantoor Rabobank – gemeente Pey-Echt
 • Ontwikkelen en begeleiden duurzaamheidsconcept gemeentekantoor Beheer Openbare Ruimte– gemeente Venlo
 • Crematorium Iepenhof in Delft