BOOM: Milieukundig Onderzoek- en Ontwerpburo

Welkom bij BOOM

BOOM-Stofberg, BOOM-Droge, BOOM-Hoogers en BOOM-Maastricht zijn onafhankelijke adviesbureaus, gespecialiseerd in de milieuaspecten van de bouw, stedebouw en installatietechniek. De bureaus werken nauw met elkaar samen. BOOM onderhoudt goede contacten met de Technische Universiteit Delft en de Hogeschool Zuyd in Heerlen.

BOOM werkt al 50 jaar aan de duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving:

  • energie- en waterbesparing
  • het gebruik van duurzame energie
  • een milieubewuste toepassing van materialen
  • een goed gebruik van duurzame voorzieningen
  • een milieuvriendelijke woonomgeving

Milieu- en ruimtelijke kwaliteit vormen het zwaartepunt binnen de BOOM-opdrachten. De sociale en economische kwaliteit worden hierbij echter niet uit het oog verloren.
De aard van de opdracht en de wensen van de opdrachtgever zijn bepalend voor de wijze waarop aan een opdracht wordt gewerkt. Binnen een ontwerpproces werkt BOOM bij voorkeur direct vanaf de eerste schetsen mee; dit om tot een optimaal ontwerp te komen.

opdrachtgevers
BOOM werkt voor diverse overheden, non-profit-organisaties, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, architectenbureaus en energiebedrijven en is lid van de VIBA.

Nieuws
[21-09-20]

Energietransitie Meerssen

BOOM adviseerde de gemeente over de lokale mogelijkheden van duurzaam gas, regionale restwarmte, lokale warmtenetten en individuele oplossingen.

Lees meer
[02-03-20]

Update Energievademecum

Het Energievademecum is geactualiseerd. Zie het Energievademecum 2020 op Klimapedia.nl. De nieuwste ontwikkelingen voor energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen komen aan bod.

Lees meer
[10-07-19]

Oprichting stichting Ernest Israels / Duurzaam Bouwen Fonds

Stichting Ernest Israëls  wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de milieudruk ten gevolge van bouwen en wonen en wil een duurzame energietransitie bevorderen.Lees meer
[01-04-19]

VOC Zeemagazijn, herontwikkeling tot duurzaam monument

Het VOC Zeemagazijn in Delftshaven is in collectief particulier opdrachtgeverschap herontwikkeld tot kantoor en bijzondere woningen in een duurzaam monument.Lees meer
[02-04-18]

Nagele in Balans

Met het plan  "Nagele in Balans" heeft BOOM de prijsvraag gewonnen van Energielab Nagele.

Lees meer
[06-05-16]

Gas in de wijk ja graag

De reden om voor gas te kiezen is heel eenvoudig. Van de drie energie-infrastructuren die in aanmerking komen (gas, elektriciteit en warmte (stadsverwarming)) is gas de goedkoopste, efficiëntste en duurzaamste.

Lees meer
[21-06-15]

Opening energie-nul woning 'Groene Vingers'

Zaterdag 21 juni 2015 is het project Groene Vingers feestelijk geopend. De energie-nul woning met kas kreeg de publieksprijs op de manifestatie ‘De Voorsprong 2013’. Het concept Groene Vingers is speciaal bedoeld voor mensen met groene vingers en zin in energie-nul. Zie het filmpje voor de prijsvraag.

Lees meer
- - -